اخبار

دومین شرکت فرابورسی به گروه اطلاعات و ارتباطات آمد

پس از شرکت آتیه داده پرداز، نماد معاملاتی شرکت مبین وان کیش به عنوان دومین شرکت فرابورسی در گروه اطلاعات و ارتباطات درج شد.

جزئیات نحوه استفاده از موبایل به جای کارت بانکی

وزیر ارتباطات به تازگی از ارائه خدمات بانکداری بر بستر موبایل تا دو ماه آینده خبر داده است.

3 مرکز مخابراتی پیام نور، اورین، قدس توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیام نور، اورین، قدس از تاریخ 5 آبان ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

%0.89-
قیمت پایانی سهام: 2333
قیمت روز قبل: 2354
درصد تغییر:0.89-
حجم معامله: 2.195.809

آگهی ها

نظر سنجی

...
از کدامیک از سرویس های جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان استفاده می کنید؟
تاچه حد از اطلاع رسانی توسط شرکت مخابرات در خصوص جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان رضایت دارید؟
در صورت استفاده از سرویس های جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستان میزان رضایت خودرا اعلام نمایید؟
کدامیک از طرح های تشویقی و هدایای این جشنواره بیشتر رضایت شما را جلب نموده است؟
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی