اخبار

فروش بسته تشویقی در حوزه تلفن ثابت و دیتا

مدیر عامل شرکت بهینه پردازش از فروش بسته تشویقی در حوزه تلفن ثابت و دیتا خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات در نمایشگاه تلکام،

از راهکارهای اپراتورهای مختلف برای شهر هوشمند خبرداد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از در نظر گرفتن راهکارهای شهر هوشمند توسط اپراتورهای مختلف خبر داد.

2 مرکز مخابراتی شهید خوشقدم و شهرستان قدس توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید خوشقدم، شهرستان قدس از تاریخ هشتم مهر ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

% 0.98
قیمت پایانی سهام: 2364
قیمت روز قبل: 2341
درصد تغییر: 0.98
حجم معامله: 5.210.108

آگهی ها

نظر سنجی

در صورت استفاده ار کمپین تابستانی مخابرات استان تهران (sunet)،میزان رضایت خود را اعلام فرمایید:
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی