اخبار

2 مرکز مخابراتی شهید حکمت شعار و گلپایگانی قلعه میر توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید حکمت شعار و گلپایگانی قلعه میر از تاریخ 4 شهریورماه آغاز می شود.

3 مرکز مخابراتی شهید رجایی، شهید فرداسدی و پیام نور توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید رجایی، شهید فرد اسدی و پیام نور از تاریخ 3 شهریورماه آغازمی شود.

مجازات مزاحمین تلفنی چیست؟

هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه‌های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

%0.48-
قیمت پایانی سهام: 2271
قیمت روز قبل: 2282
درصد تغییر:0.48-
حجم معامله: 939.143

آگهی ها

نظر سنجی

در صورت استفاده ار کمپین تابستانی مخابرات استان تهران (sunet)،میزان رضایت خود را اعلام فرمایید:
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی