اخبار

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات سلمان فارسی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات سلمان فارسی از تاریخ دوم شهریور ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عربسرخی از تاریخ 30 مرداد ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید اکبری

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید اکبری از تاریخ 27 مرداد ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

0.11%
قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795
درصد تغییر:0.11%
حجم معامله: 62.28 M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی