چهارشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٣ |

 
 
 
  موقعیت فعلی شما در پرتال
صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > اینترنت پرسرعت (ADSL) 
 
 
 
 
قیمت پایانی سهام: 3,454
قیمت روز قبل: 3,478
درصد تغییر: -0.69
حجم معامله: 6,916,133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعرفه های جدید خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر ADSL                                                        قیمت ها به ریال


حداقل مصرف موجود در تعرفه ماهیانه

 

 

سرعت

نامحدود

(حداکثر 108)

GB8

4GB

2GB

0GB

(هزینه اشتراک)

مشخصات

-

 

 

000 /85

 

تعرفه

64K

 

 

 

ADSL-64-2G-B

 

کد شناسه محصول

125/000

 

000 /110

000 /90

 

تعرفه

128K

ADSL-128-U8-B

 

ADSL-128-4G-B

ADSL-128-2G-B

 

کد شناسه محصول

000/ 150

 

000 /130

000 /110

 

تعرفه

256K

ADSL-256-U8-B

 

ADSL-256-4G-B

ADSL-256-2G-B

 

کد شناسه محصول

000 /240

 

000 /155

000 /125

 

تعرفه

512K

ADSL-512-U8-B

 

ADSL-128-4G-B

ADSL-512-2G-B

 

کد شناسه محصول

000 /430

000 /275

000 /175

000 /140

000 /75

تعرفه

1M

ADSL-1024-U8-B

ADSL-1024-8G-B

ADSL-1024-4G-B

ADSL-1024-2G-B

ADSL-1024-0G-B

کد شناسه محصول

000 /740

000 /310

000 /215

000/ 175

000 /120

تعرفه

2M

ADSL-2048-U8-B

ADSL-2048-8G-B

ADSL-2048-4G-B

ADSL-2048-2G-B

ADSL-2048-0G-B

کد شناسه محصول

 

ریال

قیمت هر گیگا بایت اضافه

000 /40

5≥ترافیک ≥ 1

000 /30

10≥ترافیک > 5

000 /20

10< ترافیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستور العمل اعمال مصوبه هیات عامل مرکز توسعه فناوری اطلاعات برای تعرفه های جدید

خدمات اینترنت مبتنی بر ADSL

 

دستور العمل مشتریان موجود

 • مشتریان کنونی تا زمان اتمام قرارداد فعلی مجبور به تغییر تعرفه های خود نیستند.
 • مشتریان کنونی می توانند به تعرفه جدید بطور داوطلبانه برچسب درخواست مهاجرت کنند.
 • مشتریان مجاز به مهاجرت به محصولات با ARPU کمتر از محصولات کنونی نخواهند بود.
 • مهاجرت مشتریان کنونی به تعرفه های جدید بر حسب جدول مهاجرت تایید شده برای هر استان انجام خواهد شد.
 • بعد از آنکه مهاجرت به تعرفه های جدید انجام شد، مشتریان کنونی اجازه ندارند که به تعرفه های قبلی بازگردند.

 

دستور العمل مشتریان جدید

 • توقف تبلیغات و فروش با تعرفه های قدیمی استانی و اعمال تعرفه های جدیداز تاریخ 18 /11 /1391
 • تعرفه های جدید به صورت پیش پرداخت و پس پرداخت ارائه خواهند شد.
 • گیگا بایت های مصرف نشده از بسته به ماه بعد انتقال خواهند یافت. (فقط یک ماه )
 • در سرویس های post paid بعد از آنکه گیگا بایت های در نظر گرفته شده در بسته استفاده شدند، سرویس قطع نمی شود.
 • هزینه های اضافی بر حسب قیمت تایید شده برای گیگا بایت های اضافی بطور اتوماتیک به حساب مشتری خواهد آمد.
 • در صورت درخواست مشتری جهت نصب و راه اندازی سرویس، می توان حداکثر تامبلغ 000 /95 ریال از مشتری دریافت نمود.
 • هزینه آبونمان سیم فیزیکی (000 /10 ریال) به علاوه هزینه رانژه و تخلیه در تعرفه جدید لحاظ شده و جداگانه اخذ نمی شود.
 •  هرگونه عوارض و مالیات مطابق قوانین جاری از مشتریان دریافت می شود.

 

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان تهران می باشد... Copyright © 2012 tct.ir. All Rights Reserved