صفحه اصلي > راهنمای مشترکین >  مراكز مخابراتي تهران > مخابرات منطقه ٣تهران 

مخابرات منطقه ٣تهران

 

اداره كل مخابرات منطقه 3 تهران

نشاني : خيابان پيروزي ، سه راه سليمانيه ، خ بيمارستان فجر ، پلاك2

شماره تلفن:  33334444 - 33331111 

مراکز مخابراتی اداره کل مخابرات منطقه 3

 

کدپستی

                                آدرس

پیش شماره

تلفن تماس

سمت سازمانی

مرکزمخابرات

 

 

 

33334444-33331111

مدیرکل

 

1143749134

م-امام-خمینی-خ-اکباتان- روبروی-مسجد-جامع

 

33978403

رئیس مرکز

ملت

1143749135

م امام خمینی خ اکباتان  روبروی مسجد جامع

3390-3399،3311،3305،3661،3353،36050000-5999

33978407 -9

امور مشترکین

 

1775936574

خ ری نبش ک اربابی جنب بیمارستان ش اندرزگو

 

33545002

رئیس مرکز

شهیدديالمه

1775936574

خ ری نبش ک اربابی جنب بیمارستان ش اندرزگو

3312،3313،3344،3350-3352،3354-3356،36830000-3999

33134743-33542099

امور مشترکین

 

1735839571

خ پیروزی سه راه سلیمانیه خ بیمارستان فجر پ2

 

33253010

رئیس مرکز

پیروزی

1735839571

خ پیروزی سه راه سلیمانیه خ بیمارستان فجر پ2

3378،3379،3330-33360000-7999،33674000-8799،36600000-1999،36840000-1999

33253002-33253007

امور مشترکین

 

1735839571

م خراسان خ خاوران خ مینائی

 

33696920

رئیس مرکز

الغدير

1735839571

م خراسان خ خاوران خ مینائی

3300-3304،3368-3373،3662،3343،3630-3631

33696931

امور مشترکین

 

1781785141

خ افسریه ا5متری اول خ هفدهم

 

33646422

رئیس مرکز

هجرت

1781785141

خ افسریه ا5متری اول خ هفدهم

3314-3315،3380-3384،3364-3366،33200151-8799،33223000-9999،3605

33646339 -42

امور مشترکین

 

1767616487

خ پیروزی انتهای خ نبردروبروی مسجدشهید بهشتی

 

33079700-33062040

رئیس مرکز

شهید اشرفی اصفهانی

1767616487

خ پیروزی انتهای خ نبردروبروی مسجدشهید بهشتی

3305-3310،3316-3319

33079702-33079703

امور مشترکین

 

1853639685

کیانشهربلوار م امام رضا

 

33888815

رئیس مرکز

شهیددرزی

1853639685

کیانشهربلوار م امام رضا

3360-3361،3388-3389

33608040-33608050

امور مشترکین

 

1856933141

فلکه اول دولت آباد خ احمد علی نواز نرسیده به صفائیه 

 

33776177

رئیس مرکز

شهیدعربسرخی

1856933141

فلکه اول دولت آباد خ احمد علی نواز نرسیده به صفائیه 

3374-3377،3337-3339،3363،3680،36650000-7999

33776250-1

امور مشترکین

 

1787995741

م بسیج پایین تر از م آقانور روبروی مسجدسیدالشهدا

 

33482018-33491111

رئیس مرکز

شهیدمشهدی مهدی

1787995741

م بسیج پایین تر از م آقانور روبروی مسجدسیدالشهدا

3357،3386-3387،3345-3349،3324،36810000-3999،3664

33482083-33482085

امور مشترکین

 

1865713116

جاده ورامین سه راه تقی آباد جنب کارخانه مارگارین

 

33419050

رئیس مرکز

شهید نبوی

1865713116

جاده ورامین سه راه تقی آباد جنب کارخانه مارگارین

3340-3342،3667-3369

33411090-33411050

امور مشترکین

 

1147734441

خ سعدی شمالی چهارراه سعدی خ مرادی پور

 

33979348

رئیس مرکز

سعدی

1147734441

خ سعدی شمالی چهارراه سعدی خ مرادی پور

-

77686848-9

امور مشترکین

 

1758713411

بزرگراه بسیج سه راه تختی بلوارهجرت بالاتراز م باکری بسمت نیروی زمینی

 

33200035-6

رئیس مرکز

شهیدباکری

1758713411

بزرگراه بسیج سه راه تختی بلوارهجرت بالاتراز م باکری بسمت نیروی زمینی

33200000-0150 ،33203000-9999،3324

33200038-9

امور مشترکین

 

1867179999

جاده خاوران شهرک قیامدشت چهارراه مخابرات مرکز شهیدکریم لو

 

33582033

رئیس مرکز

شهید کریم لوقيام دشت

1867179999

جاده خاوران شهرک قیامدشت چهارراه مخابرات مرکز شهیدکریم لو

3357-3359-3667

33581033

امور مشترکین

 

1863147388

جاده خاوران خاورشهر فاز یک خ عدالت پژوه کوی مخابرات

 

33855200

رئیس مرکز

خاورشهر

1863147388

جاده خاوران خاورشهر فاز یک خ عدالت پژوه کوی مخابرات

3385-3353-3326

33857223-33857600

امور مشترکین

 

3391847944

پاکدشت خ مطهری روبروی فرمانداری ک شهید پازکی

 

36016080-81

رئیس مرکز

اداره مخابرات پاکدشت

3391847944

پاکدشت خ مطهری روبروی فرمانداری ک شهید پازکی

 

36016095

امور مشترکین

 

3391847944

پاکدشت خ مطهری روبروی فرمانداری ک شهید پازکی

 

36016030

رئیس مرکز

مرصاد پاکدشت

3391847944

پاکدشت خ مطهری روبروی فرمانداری ک شهید پازکی

3601-3604،3635،3644-3645

36016096-36016098-36020200

امور مشترکین

 

3397118533

پاکدشت م پارچین کنار دانشگاه پیام نور

 

36074500

رئیس مرکز

حضرت قائم (عج)

3397118533

پاکدشت م پارچین کنار دانشگاه پیام نور

3607-3608-3644

36225178

امور مشترکین

 

3394116148

پاکدشت بلوار امام رضا بعداز نیروی انتظامی مرکز مخابرات شریف آباد

 

36074500

رئیس مرکز

شریف آبادپاکدشت

3394116148

پاکدشت بلوار امام رضا بعداز نیروی انتظامی مرکز مخابرات شریف آباد

3647-3641-3642-3645-3648-3649-3609

36471422

امور مشترکین

 

3391145718

پاکدشت بلوار امام رضا روبروی بان ملت  مرکز مخابرات خاتون آباد 

 

36074500

رئیس مرکز

خاتون آبادپاکدشت

3391145718

پاکدشت بلوار امام رضا روبروی بان ملت  مرکز مخابرات خاتون آباد 

3646-3609

36462020

امور مشترکین

 

3381713111

پیشوا خ دستجردی

 

36722222-36724010

رئیس مرکز

پیشوا ورامین

3381713111

پیشوا خ دستجردی

3672-3674،3678،3671،3675

36723668-36733668

امور مشترکین

 

1865163713

جاده خاوران شهرک صنعتی خاوران

 

33286270-33286280

رئیس مرکز

 صنعتی خاوران

1865163713

جاده خاوران شهرک صنعتی خاوران

3328

33286279-33286278

امور مشترکین

 

1869645915

قرچک باقراباد جنب شبکه بهداشت خ لشگری

 

36144444

رئیس مرکز

اداره مخابرات قرچک

1869645915

قرچک باقراباد جنب شبکه بهداشت خ لشگری

 

36132222

رئیس مرکز

15خرداد باقرآباد

1869645915

قرچک باقراباد جنب شبکه بهداشت خ لشگری

3613-3616-3610

36166051-52

امور مشترکین

 

1868864865

قرچک بلوار امام خمینی  نبش خ آزادگان

 

36125555

رئیس مرکز

شهیدبهشتی  قرچک

1868864865

قرچک بلوار امام خمینی  نبش خ آزادگان

3612-3614-3643

36142300-1

امور مشترکین

 

1868864865

قرچک بلوار امام خمینی  نبش خ آزادگان

 

36171111

رئیس مرکز

شهید باهنرقرچک

1868864865

قرچک بلوار امام خمینی  نبش خ آزادگان

3610-3611-3615-3617-3618

36142300-1

امور مشترکین

 

3371813365

ورامین خ ش بهشتی مجتمع ادارات خ معلم خ دولت

 

36242222

رئیس مرکز

اداره مخابرات ورامین

3371813365

ورامین خ ش بهشتی مجتمع ادارات خ معلم خ دولت

 

36273007

رئیس مرکز

شهیدمومن

3371813365

ورامین خ ش بهشتی مجتمع ادارات خ معلم خ دولت

3624-3629،3638

36245173-36245178

امور مشترکین

 

3373155137

ورامین خیراباد بلوار امام خمینی جنب تالار گلها

 

36232222

رئیس مرکز

خیرآباد

3373155137

ورامین خیراباد بلوار امام خمینی جنب تالار گلها

3623-3628-3638-3620

36235177-8

امور مشترکین

 

3371753147

ورامین دهوین م رازی  بلوار امام رضا جنب جهاد

 

36222222

رئیس مرکز

دهوین

3371753147

ورامین دهوین م رازی  بلوار امام رضا جنب جهاد

3678-3622

36225178

امور مشترکین

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 1933
قیمت روز قبل: 1929