صفحه اصلي > راهنمای مشترکین >  مراكز مخابراتي تهران > مخابرات منطقه ٣تهران 

مخابرات منطقه ٣تهران

 

 

ساعت کار تمامی مراکز مخابراتی:


شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 16

پنجشنبه 7:30 تا 12:30

اداره كل مخابرات منطقه 3 تهران

نشاني : خيابان پيروزي ، سه راه سليمانيه ، خ بيمارستان فجر ، پلاك2

شماره تلفن:  33334444 - 33331111 

مراکز مخابراتی اداره کل مخابرات منطقه 3


ردیف

مرکز مخابرات

سمت سازمانی

تلفن تماس

پیش شماره ها

نشانی

1

اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران

مدیرکل و معاونین

33334444

33331111

 

خیابان پیروزی-سه راه سلیمانیه-خ بیمارستان فجر-چلاک 2

2

ملت

رئیس مرکز

33978403

3311-3390-3391-3392-3393-3394-

3395-3396

3397-3398-3399-3353-3661-3605-

خ سعدی جنوبی خ اکباتان مرکز مخابرات ملت

 

امور مشترکین

33978407

3

شهید درزی

 

رئیس مرکز

33888815

3360-3361-3388-3389-3362

کیانشهر میدان امام رضا

امور مشترکین

33608060

33608050

4

الغدیر

رئیس مرکز

33682222

3368-3369-3370-3371-3372-3373

-3630-3631-3300-3301

-3302-3303-3343-3662-

( 33040000الی33040999)(33049000الی 33049999

میدان خراسان-انتهای خ خاوران -نبش  خ شهید مینایی

امورمشترکین

33696950

5

مرکزشهید مشهدی مهدی

رئیس مرکز

33491111

3345-3346-3347-3348-3349-

3357-3681-3664-3386-3387

خاوران -بزگراه امام رضا-روبروی مسجدسیدالشهدا

امورمشترکین

33482083

6

شهیددیالمه

رئیس مرکز

33549050

3312-3313-3344-3350-3351-

3352-3354-3355-3356-3683

خ ری جنب بیمارستان بازرگانان نبش کوچه اربابی مرکزمخابرات شهیددیالمه

امورمشترکین

33514779

7

هجرت

رئیس مرکز

33645700

3314-3315-3380-3381-3382-3383

-3384-3364-3365-3366

(3660208الی33660999-3320(33200151الی 33205499و33208192الی33209999)3322(33223000الی 33225999و33229000الی33229999) 3323(33231000الی 33231999)3324(33241000 الی 33241999)3605

(36050000الی 36054999)-NGNمرکز ملت

افسریه - 15 متری اول   کوچه 17 (شهیدعنابستانی ) مرکز مخابرات هجرت

 

امورمشترکین

33646342

8

مرکز شهیدعربسرخی

رئیس مرکز

33776200

3337-3338-3339-3374-3375-

3376-3377-3363-3665-3680

فلکه اول دولت آباد خیابان شهیدعلینواز مرکزمخابرات شهیدعربسرخی

امور مشترکین

33776251

9

پیروزی

رئیس مرکز

33253010

3330-3331-3332-3333-3334-3335-

3336-3378-3379-3367-3660-3684

پیروزی سه راه سلیمانیه خ فجر مرکز مخابرات پیروزی

امور مشترکین

33253001-33253002

10

شهیدباکری

رئیس مرکز

33200051

3320-3321-3322-3323-3324

اتوبان بسیج سه راه تختی بلوارهجرت بالاتراز میدان شهیدباکری خ صفوی

 

امور مشترکین

33200039

11

مرکزشهید نبوی و مراکز توابع (   فیروزآباد - قلعه نوخالصه- طالب آباد- چال ترخان - گل تپه - عشق آباد - قمی آباد)

رئیس مرکز

33419050

3340-3341-3342-33539  شهید نبوی

36680000  الی 36685151   فیروزآباد

36692000   الی 36694015      قلعه نوخالصه

36670000  الی 36670999     طالب آباد

36695000  الی 36696343    عشق آباد

36671200  الی 36671599    چال ترخان

36673000  الی  36673663    گل تپه

 

فلکه اول دولت آباد خیابان شهیدعلینواز 

امور مشترکین

33776251

12

شهید اشرفی اصفهانی

رئیس مرکز

33062040

3307-3306-3308-3309-3310-

3316-3317-3318-3319-3305

خ پیروزی خ نبرد جنب تاکسیرانی

امور مشترکین

33079703

33079702

13

شهیدبهشتی باهنر

رئیس مرکز

 

 امور مشترکین

33419050

 

 

36126050

3610-3611-3612-3614-

3615-3617-3618-3619

قرچک نبش خیابان آزادگان(مخابرات)

13

مرکزقیامدشت و توابع(  چهل قز -عباس اباد علاقبند -قاسم اباد تهرانچی-کریم اباد تهرانچی)

رییس مرکز

 

امور مشترکین

33582044

 

33581033

3358-3359

33579999الی33577000قیامدشت

36857000الی36857999 قاسم اباد تهرانچی

36859000-36859999چهل قز

36675000الی36677015عباس اباد

36679000الی36679255کریم اباد

قیامدشت چهارراه مخابرات

14

مرصاد پاکدشت

رییس مرکز

 

 

 

 

 

امور مشترکین

36016030

 

 

 

 

 

36020200

3635, 3939, 3602,

3603, 36010, 36014

, 3604, 3644,3932, 3645, 3932

, 3640, 3932, 36080, 36084, 36085

پاکدشت -خ ش مطهری ک ش مجید پازوکی مرکز مخابرات مرصاد

قائم(عج)(مرصادپاکدشت)

36070, 36078, 3608,3644

, 3932, 3634,3685,3607,3634, 3641,364130, 364149,36013

پاکدشت - میدان پارچین بلوار شهدای پارچین پشت دانشگاه پیام نور

 

خاتون آباد-فرون آباد(مرصادپاکدشت)

36095, 393329,36460,

36466, 393260, 393269, 3646

خاتون آباد - بلوار امام رضا- پل اول روبروی بانک ملت

شریف آباد(مرصادپاکدشت)

3647, 3933, 36470,3609,

3634,36345, 3645,3648,36851, 3641,3642,3685

شریف آباد - بلوار امام رضا- قبل از پلیس راه جنب پاسگاه نیروی انتظامی

15

شهید حیدری خاورشهر

رییس مرکز

 

 

 

 

امور مشترکین

33855300

 

 

 

33857223-33857600

3385-3353-3326

خاورشهر خیابان شهید چگینی کوچه شهید عدالت پژو روبروی شبکه بهداشت مرکز مخابرات شهید حیدری خاورشهر

16

شهیدمومن ورامین

رییس مرکز

 

 

 

 

امور مشترکین

36273007

 

 

 

36245173-36245178

3624-3625-3626-3627-3628-3629-3638

ورامین خیابان شهید بهشتی مجتمع ادارات اداره مخابرات شهید مومن

17

پانزده خرداد باقرآباد

رییس مرکز

 

 

 

 

امور مشترکین

36132222

 

 

 

36166051-36166052

3610-3613-3616-3618

قرچک باقرآباد نبش خیابان  شهید لشگری

18

مرکز صنعتی خاوران

امور مشترکین

33286279

3328

شهرک صنعتی خاوران جنب سایت فلزتراشان

19

دهوین

رییس مرکز

 

 

 

 

 

امور مشترکین      

 

36220109

 

 

 

 

 

36225600

3671-3628-3675-3678-3677-3685

دهوین بلوار امام رضا بعداز پل امام رضا جنب جهاد کشاورزی مرکز مخابرات دهوین

20

شهید مفتح خیرآباد ورامین

رییس مرکز

 

 

 

 

 

امور مشترکین

36232222-36200000

 

 

 

 

36235178-36235177

3620-3623-3628-3638

ورامین -خیرآباد-خیابان اصلی -جنب خیابان سیراوندی -مرکز مخابرات شهید مفتح آباد

21

پیشوا

رییس مرکز

 

 

 

 

 

امور مشترکین

36724212

 

 

 

 

36724510

3671-3672-3673-3675-3678

پیشوا خ دکتر دستجردی اداره مخابرات شهید نقابی پیشوا