صفحه اصلي > راهنمای مشترکین >  مراكز مخابراتي تهران >  مخابرات منطقه ٨ تهران 

مخابرات منطقه ٨ تهران

 

 

 

ساعت کار تمامی مراکز مخابراتی:


شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 16

پنجشنبه 7:30 تا 12:30 

اداره کل مخابرات منطقه هشت تهران

نشانی: خیابان آیت ا... طالقانی، نرسیده به بهار، روبروی بیمارستان 502 ارتش

شماره تماس: 88303333- 88831111

 

ردیف

مرکز مخابرات

سمت سازمانی

تلفن تماس

پیش شماره ها

نشانی

1

اداره کل مخابرات منطقه 8 تهران

                      

مدیرکل و معاونین

88303333

88831111

 

خیابان آیت اله طالقانی ، نرسیده به بهار، روبروی بیمارستان 502 ارتش                                                                                        

                                                                                   

2

شهدای هفتم تیر

رئیس مرکز

88311111

8832-8831-8830-8882-8619-8618-8617-3983-88838881-8834

-8849-8884-8859-8814-8884-

8838-8886-8820-8607

خیابان کریم خان زند - بعد از چهارراه حافظ خ شهید گلابی

امور مشترکین

88931002

88906114

88948208

88928401

3

شهید مدنی

رئیس مرکز

88961111

8896-8895-8839- 8899-8898-8897-8838

خیابان ولیعصر-خ زرتشت 

پشت بیمارستان مهر -خیابان کبکانیان-نبش کوچه غفاری

امور مشترکین

88999700

88990024

4

شهید رجایی

رئیس مرکز

88901111

8890-8889-8880-8893-8619-8819-8839-3989-8608-8609-8856-8892-8891-

8894-8822-8885-8849-8838-8603-

خیابان کریم خان زند - بعد از چهارراه حافظ خ شهید گلابی

امورمشترکین

88931002

88906114

88948208

88928401

5

شهید بهشتی

رئیس مرکز

88401111

8842-8841-8840-8845-8844-8842-8848-

8847-8846-8602-8849-8814-8601-8838

خیابان رسالت خیابان استاد حسن بنای شمالی مقابل ندارایانه

امورمشترکین

88420209-88477600

6

قدس

رئیس مرکز

88001111

8802-8801-8800-8863-8835-8833-8849-8822

خیابان کارگر شمالی - بالاتر از

  جلال آل احمد - روبروی کوچه 14 جنب کوی دانشگاه

امورمشترکین

88015070

88015016

 

7

شیخ فضل اله نوری

رئیس مرکز

88031111

8805-8804-8803-8821-8806-86051

-8862-8861-8860-8848

میدان ونک- خیابان ملاصدرا

خیابان شیخ بهائی -جنب آتش نشانی

امورمشترکین

88219100

88219101،2

8

مرحوم نهری

رئیس مرکز

88081111

8809-8808-8807-8838-8837-8836-8858

-8857-8856-8869-8868-8859

شهرک قدس - فاز 2 - خ هرمزان- بین کوچه پنجم و هفتم

امور مشترکین

88077572

88372737

88090066

9

شهید نصرالهی

رئیس مرکز

88271111

88230-88231-88232-88233-88234

-88484-88485

-88486-88487-86012-86013-86014-86015

-86016-86017-86018-86110-86111-86112

بزرگراه جلال آل احمد

 

جنب آتش نشانی -خ شهید ناظریان قمی

امور مشترکین

88257121

88252353

88272744

10

شهید مطهری

رئیس مرکز

88701111

8810-8870-8854-8838-8872

-8604-8871-8848-8849

خیابان ولیعصر-خیابان زرتشت غربی-خیابان کبکانیان-نبش کوچه غفاری

امور مشترکین

88706913

88706915

11

آزادگان

رئیس مرکز

88731111

8852-8851-8850-8873-8854-8853-

8876-8875-8874-8603-8849-8817

خیابان شهید بهشتی -میدان تختی

 اول خ شهید صابونچی -کوچه شهید  ادایی

امور مشترکین

88531041

88547989

88170012

12

شهید کلانتری

رئیس مرکز

88881111

8866-8865-8864-8878-8877-8867-8885-

8879-8819-8820-8608-8888-8887

خیابان گاندی -نبش کوچه هفدهم

امور مشترکین

88717711-88706915

امور مشترکین

26500372

26502004