اخبار

کابل برگردان درمرکز مخابرات قدس

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل مرکز مخابرات قدس از تاریخ 31 مرداد ماه آغاز می شود.

2مرکز مخابراتی ابوذر و پاسداران توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی ابوذر و پاسداران از تاریخ 30 مرداد ماه آغاز می شود.

کابل برگردان درمرکز مخابرات جماران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل مرکز مخابرات جماران از تاریخ 29 مرداد ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

-0.16%
قیمت پایانی سهام: 1885
قیمت روز قبل: 1888
درصد تغییر:-0.16%
حجم معامله: 2.90 M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی