اخبار

کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید قدوسی و شهید کلانتری از تاریخ دوم آذر ماه آغاز می شود

کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید کلانتری

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهیدکلانتری از تاریخ 30 آبان ماه آغازمی شود.

کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی ابوذر و قدس

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی ابوذر و قدس از تاریخ اول آذرماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

0.36%
قیمت پایانی سهام: 2204
قیمت روز قبل: 2212
درصد تغییر:0.36%
حجم معامله: 1.71 M

آگهی ها

نظر سنجی

...
مهمترین مشکلاتی که تاکنون در رابطه با خرید و یا ارایه خدمات اینترنت پرسرعت با آن مواجه شدید کدامیک از موارد زیر می باشد:
تا چه حد مایلید اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه تهران را به سایر دوستان و آشنایان خود توصیه نمایید :(عدد یک کمترین و عدد 10بیشترین میزان تمایل)
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی