بسمه تعالی

فرم درخواست ملاقات حضوری کارکنان با مدیر مخابرات منطقه تهران
نام :
*
نام خانوادگی :
*
کد ملی :
(10 رقم و بدون خط تیره)
*
کد پرسنلی :
*
نوع استخدام :
(لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید)
*
تلفن همراه :
*
تلفن ثابت :
*
محل خدمت :
*
سمت سازمانی :
*
موضوع درخواست :
(یکی از موضوعات را انتخاب نمایید)
*
شرح :
(علت درخواست ملاقات را به صورت کوتاه بیان نمایید)
*
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر زیر را وارد نمایید :
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*