صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > نمودار سازمانی 

نمودار سازمانی

 


سید مجید صدری
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

 

مجمع عمومی

 

مشاور

 


سیدعلی ملک جعفریان
مدیر منطقه تهران


محمد رضا ملکی
سرپرست معاونت شبکه


حسن متقی محمودی
مدیرکل عملیات شبکه


محمدجعفر چنگائی
مدیرکل فناوری اطلاعات


محمدرضا رستگارنژاد
مدیرکل پشتیبانی وراه اندازی شبکه


عباس صابریان
مدیر کل طرح و مهندسی


محمد محسنی
مدیر کل نظارت آزمایش و تحویل


عبد الرضا ناجی
معاونت مالی تدارکاتی و منابع انسانی


ابوالفضل نظری
مدیر کل مالی


اسماعیل صابونی زیارانی
مدیرکل امور اداری و نیروی انسانی


اصغر صفری
مدیر کل تدارکات وخرید


کامران کاظمی
معاونت تجاری و امور مشتریان


علیرضا زحل
مدیر کل فروش خانگی


سیده مهشید محمودی
مدیرکل فروش تجاری


محمد نجم آبادی
مدیر کل خدمات پس از فروش


مهرداد علی بیگی
مدیر کل دفترمدیریت منطقه


حسنعلی ذوالفقاری
مدیرکل روابط عمومی


محمد رضا ادیبی
مدیرکل دفتر حقوقی


مصطفی کاظم ستوده
مدیر کل برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری

علی اکبر حسینیان
مدیر کل دفتر حراست


سید فرهاد نجبایی
مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی


حسن بور بور
مدیر کل دفتر بودجه عملیاتی


ایرج رجبی قادری
مدیر کل مخابرات منطقه2 تهران


مرتضی سیفی نیا
مديركل مخابرات منطقه 3تهران


اسکندر فاتحی
مديركل مخابرات منطقه 4 تهران

مديركل مخابرات منطقه5 تهران


محمد حسن سهيلي
مديركل مخابرات منطقه6 تهران


علی کبیری
مديركل مخابرات منطقه 7 تهران


مهندس صیدی
مدیر کل مخابرات منطقه8 تهران


امیر فضایلی
مدیر حسابرسی

 

بازرس(حسابرسی)

 

سید مجید صدری

سهام

قیمت پایانی سهام: 2255
قیمت روز قبل: 2248