صفحه اصلي > راهنما 

راهنما

جستجوی دفاتر و مراکز مخابراتی

با ورود شماره تلفن مشترک در باکس ایجادشده ، علاوه بر نام مرکز،نشانی و تلفن و همچنین موقعیت مکانی آن بر روی نقشه نمایش داده می شود.

راهنمای کدها

کدهای خدماتی و پیش شماره استان ها را از این بخش دریافت کنید.

سایر

مشاهده کتابچه محصولات و شیوه ی ورود و ثبت اطلاعات مشترکین تلفن ثابت در سامانه ی 118 (خدمات مشاغل)