صفحه اصلي > درباره شرکت > انتشارات 

انتشارات

انتشارات

کتابچه محصولات

معرفی سرویس ها و محصولات مخابراتی و اطلاعات مراکز مخابرات استان تهران و البرز

پیام بازنشستگان

نشریه پیام ویژه بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران

بروشورها

سامانه پرداخت غیر حضوری،سرویس آوای انتظار،دیتا فون،سرویس چند رسانه ای،سرویس های جدیدو...