صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های مخابرات منطقه تهران 

معاونت های مخابرات منطقه تهران

معاونت های مخابرات منطقه تهران

معاونت شبکه

معاونت تجاري

معاون اداری و مالی و تدارکاتی

اداره تربیت بدنی وتفریحات سالم

تاریخچه تربیت بدنی ،مجموعه های طرف قرار داد ،اخبار ورزشی شرکت،اطلاعات مجموعه های شرکت و ...

اداره رفاه کارکنان

آئين نامه جديد طرح درمان، كلينيك هاي چشم پزشكي، مراکز دندانپزشکی، مراكز تصويربرداري و...

آموزش کارکنان

شناسنامه آموزشی کارکنان ، اطلاعیه های پژوهشی و...