سایر خدمات

سایر خدمات

ارزش افزوده

تلفن ثابت 4 و 5 رقمی

سرویس های ویژه

انتظار مکالمه،انتقال مکالمه و...

امکانات اختصاصی

کابل اختصاصی ، فضا ، برق و..

آوای انتظار تلفن ثابت

پیامک تلفن ثابت

ویدئو کنفرانس

SIP TRUNK

انتقال Voice برروی IP