صفحه اصلي > ارتباط با مدیران و مسئولین > فهرست مدیران شرکت مخابرات استان تهران 

فهرست مدیران شرکت مخابرات استان تهران

ارتباط با مدیران و مسئولین

سید مجید صدری
سید مجید صدری| مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
شماره تلفن 88901181 -88113741
نمابر 88822110- 88804120
رایانامه
آدرس خیابان همت ، ابتدای سردار جنگل ،ساختمان وفاغفاریان
سید علی ملک جعفریان
سید علی ملک جعفریان| مدیر منطقه تهران
شماره تلفن 88901181 -88822321
نمابر 88822110
رایانامه malek@tci.ir
آدرس خیابان کریمخان ،خ استاد نجات الهی شمالی،ساختمان شماره یک
کامران کاظمی
کامران کاظمی| معاون تجاری و امور مشتریان منطقه تهران
شماره تلفن 88294100
نمابر 88616000
رایانامه K.kazemi@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی- نبش سهیل -ساختمان شاهد- طبقه 4
محمد رضا ملکی
محمد رضا ملکی| سرپرست معاونت شبکه
شماره تلفن 88039080
نمابر 88037718
رایانامه MOH.maleki@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل -ساختمان شاهد- طبقه 13
عبدالرضا ناجی
عبدالرضا ناجی| معاون مالی ،تدارکاتی و منابع انسانی
شماره تلفن 88050060-88294357
نمابر 88612200
رایانامه Ar.naji@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان -شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 3
مهرداد علی بیگی
مهرداد علی بیگی| مدیرکل دفتر مدیریت منطقه تهران
شماره تلفن 88829010-88813830
نمابر 88843001
رایانامه alibeygi@tci.ir
آدرس خیابان کریمخان ،خ استاد نجات الهی شمالی،ساختمان شماره یک
حسنعلی ذوالفقاری
حسنعلی ذوالفقاری| مدیرکل روابط عمومی
شماره تلفن 88810156-88833300
نمابر 88309128
رایانامه zolfaghari@tci.ir
آدرس میدان هفت تیر -ابتدای کریمخان زند-ساختمان شماره 3
سید فرهاد نجبایی
سید فرهاد نجبایی| مدیرکل بازرسی،ارزیابی عملکرد
شماره تلفن 88294081-88027171
نمابر 88028001
رایانامه Sfa.nojabaei@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی -نبش سهیل- ساختمان شاهد- طبقه 10
علی اکبر حسینیان
علی اکبر حسینیان| مدیر کل دفترحراست
شماره تلفن 88039990 - 88031458-9
نمابر 88294371-2
رایانامه
آدرس بزرگراه کردستان -شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد
مصطفی کاظم ستوده
مصطفی کاظم ستوده| مدیرکل دفتر برنامه ریزی
شماره تلفن 88064531-88061723
نمابر 88068777
رایانامه m.sotoodeh@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان -شیراز جنوبی-نبش سهیل -مجتمع مخابراتی شاهد-برج شرق -طبقه 14
| مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری
شماره تلفن 88841516
نمابر 88323535
رایانامه
آدرس میدان هفت تیر -ابتدای کریمخان زند-ساختمان شماره 3
محمدرضا ادیبی
محمدرضا ادیبی| مدیرکل دفتر حقوقی
شماره تلفن 88113715-88113714-88305454
نمابر 88309593
رایانامه m.adibi110@tci.ir
آدرس میدان هفت تیر -ابتدای کریمخان زند-ساختمان شماره 3
محمدرضا رستگارنژاد
محمدرضا رستگارنژاد| مدیرکل پشتیبانی و راه اندازی شبکه
شماره تلفن 88053684-88604040
نمابر 88039048
رایانامه m.rastgarnejad@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی-نبش سهیل- ساختمان شاهد- طبقه سیزدهم،اطاق 1302
حسن متقی محمودی
حسن متقی محمودی| مديرکل عملیات شبکه
شماره تلفن 88443339
نمابر 88422200
رایانامه Motaghi@tci.ir
آدرس خ شهيد قدوسی ، مرکزتلفن شهيد بهشتی ، طبقه اول
محمد محسنی
محمد محسنی| مدیرکل نظارت و آزمایش و تحویل
شماره تلفن 88052801-88052811
نمابر 88294850
رایانامه M.MOHSENI@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 12
سیده مهشید محمودی
سیده مهشید محمودی| مدیرکل فروش تجاری
شماره تلفن 88294899-88212530
نمابر 88051040
رایانامه mahmoodi@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی -نبش سهیل- ساختمان شاهد- طبقه 1
علیرضا زحل
علیرضا زحل | مدیرکل فروش خانگی
شماره تلفن 88617020-88294149
نمابر 88060613
رایانامه A.Zohal@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد-طبقه4
محمد جعفر چنگائی
محمد جعفر چنگائی| مدیر کل فناوری اطلاعات
شماره تلفن 88294222-88216641
نمابر 88039422
رایانامه Mj.changaei@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی -نبش سهیل- ساختمان شاهد- طبقه 5
محمد نجم آبادی
محمد نجم آبادی| مدیرکل خدمات پس از فروش
شماره تلفن 66759060-66759050
نمابر 66759160
رایانامه m.najmabadi@tci.ir
آدرس خیابان بابی ساندز
 ابوالفضل نظری
ابوالفضل نظری| مديركل مالی
شماره تلفن 88048850-88294102
نمابر 88294359
رایانامه Ab.nazari@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 7
 اصغر صفری خوریانی
اصغر صفری خوریانی| مديركل تدارکات و خدمات
شماره تلفن 88039040-88294252
نمابر 88037337
رایانامه as.safari@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل -ساختمان شاهد- طبقه 9
حسن بور بور
حسن بور بور| مدیر کل دفتر بودجه عملیاتی
شماره تلفن 88294414-88217232
نمابر 88628911
رایانامه h.bourbour@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل -ساختمان شاهد- طبقه 3
اسماعیل صابونی زیارانی
اسماعیل صابونی زیارانی | مديركل اموراداری و نیروی انسانی
شماره تلفن 88294163-88294747
نمابر 88066800
رایانامه e.zirani@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 6
 عباس صابریان
عباس صابریان| مدیرکل طرح ومهندسی
شماره تلفن 88294266
نمابر 88061600
رایانامه a.saberian@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 14
ایرج رجبی قادری
ایرج رجبی قادری | مدیر کل مخابرات منطقه 2 تهران
شماره تلفن 22621122-22621133
نمابر 22622222
رایانامه Ir.ghaderi@tci.ir
آدرس خیابان افریقا - بالاتر از میرداماد -کوچه یزدان پناه -پلاک 58
مرتضی سیفی نیا
مرتضی سیفی نیا| مديركل مخابرات منطقه 3 تهران
شماره تلفن 33334444-33331111
نمابر 33336200
رایانامه m.seifinia@tci.ir
آدرس پیروزی - خ سلیمانیه - خ بیمارستان فجر- پلاک 2
علیرضا صیدی
علیرضا صیدی| مديركل مخابرات منطقه 4 تهران
شماره تلفن 44311111
نمابر 44315588
رایانامه a.seidi@tci.ir
آدرس بلوارﺁيت ا...كاشاني - نرسيده به شهرزيبا- ضلع شمالي پارك كودك
اسکندر فاتحی
اسکندر فاتحی| مدیر کل مخابرات منطقه 5 تهران
شماره تلفن 55601111
نمابر 55632920
رایانامه
آدرس خيابان 15 خرداد غربی روبروی درخوانگاه
محمد حسن سهیلی
محمد حسن سهیلی| مديركل مخابرات منطقه 6 تهران
شماره تلفن 66418888-66419999
نمابر 66417777
رایانامه Mh.soheily@tci.ir
آدرس خيابان وليعصر، خ نوفل لوشاتو، روبروي كلينك شهيدحيدري
علی کبیری
علی کبیری | مديركل مخابرات منطقه 7 تهران
شماره تلفن 77901111-77921111
نمابر 77906600
رایانامه alikabiri@tci.ir
آدرس ميدان نبوت، خيابان جانبازان شرقي، نبش خيابان شهيد برادران مصطفوي -پ 58
| مدیر کل مخابرات منطقه8 تهران
شماره تلفن 88303333-88831111
نمابر 88824945
رایانامه
آدرس خيابان طالقانی- نرسیده به خ بهار-روبروی بیمارستان 502 ارتش