صفحه اصلي > درباره شرکت > انتشارات > بروشورها > تانوما 

تانوما

 

تانوما زندگی با سرعت نور

برای دریافت استعلام وضعیت سرویس کلیک کنید

برای دریافت فایل ویدیویی تانوما کلیک کنید

 

 

بسته فیروزه 6 سرویس تانوما

بسته

سرعت اسمی

سرعت سرویس

ترافیک ماهیانه

( GB )

تعرفه ماهیانه

( ریال )

پیش پرداخت اولیه قرارداد دو ساله (ریال)

توضیحات

فیروزه 6

16M

Up to 50 M

30 GB

150,000

11,000,000

مکالمه رایگان درون استانی برای یک خط تلفن

 

کل هزینه اولیه

پیش پرداخت سرویس

قسط اول (اولین صورتحساب)

قسط دوم (دومین صورتحساب)

قسط سوم (سومین صورتحساب)

قسط چهارم (چهارمین صورتحساب)

قسط پنجم (پنجمین صورتحساب)

11,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000


بسته الماس 4 سرویس تانوما

سرعت سرویس

فیبر کشی داخلی

ترافیک سالیانه

روش پرداخت

تعرفه ماهیانه

( ریال )

           مدت قرارداد

Up to 300 M

‏‏-

12TB

Postpaid

11.000.000

یک ساله

 

 جدول طرح فیروزه   7، 8 و 9

 

بسته

نوع پرداخت

سرعت اسمی

سرعت سرویس

ترافیک ماهیانه

( GB )

تعرفه ماهیانه

( ریال )

پیش پرداخت اولیه (ریال)

مدت قرارداد

توضیحات

فیروزه 7

پیش پرداخت و پس پرداخت

16M

Up to 50 M

15 GB

375.000

1.600.000

2 سال

مکالمه رایگان درون استانی برای یک خط تلفن

فیروزه 8

پیش پرداخت و پس پرداخت

16M

Up to 50 M

15 GB

250.000

1.600.000

2 سال

مکالمه رایگان درون استانی برای یک خط تلفن

فیروزه 9

پیش پرداخت و پس پرداخت

16M

Up to 50 M

15 GB

250.000

1.600.000

2 سال

مکالمه رایگان درون استانی برای یک خط تلفن

 

** به هر یک از متقاضیان بسته های فوق حداکثر 5 خط SIP Phone  با هزینه اتصال 1.000.000 ریال واگذار می شود و هزینه اتصال خطوط بیشتر مطابق با تعرفه مصوب تلفن ثابت محاسبه می گردد.

** در صورت درخواست مشتری برای راه اندازی FTTO و پیاده سازی سرویسهای غیر مخابراتی، هزینه توسط مشتری پرداخت خواهد شد.

** قرارداد دو ساله می باشد.

** تلفن های درحال کار در محل بدون هزینه قابل برگردان می باشند.

** سرویس هایی که فیبرکشی داخلی بر عهده مخابرات می باشد، تنها به ساختمانهایی ارایه می شود که تمامی واحد های آن درخواست دریافت آن سرویس را داشته باشند.

** هزینه هر گیگ اضافی برای مشترکین 12.000 ریال می باشد.

** در صورت تغییر تعرفه سازمان تنظیم خرید اعتبار جدید با قیمت جدید خواهد بود.

** در صورت انصراف مشترک قبل از پایان قرارداد پس از کسر تخفیفات ارائه شده بابت تلفن ثابت همراه سرویس ، مبلغ ONT و مبلغ فیبر کشی داخلی، مابقی مبلغ باقی مانده متناسب با زمان قرارداد به مشترک عودت داده می شود و یا از مشترک اخذ می گردد.