صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت 

تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت

 

فهرست سایت های مشمول محاسبه ترافیک داخلی

جدول تعرفه های جدید اینترنت پر سرعت شرکت مخابرات ایران

بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات

بسته های حجم اضافه داخلی و بین الملل


  • به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده ،اضافه می شود.
     

سهام

قیمت پایانی سهام: 2229
قیمت روز قبل: 2233