صفحه اصلي > درباره شرکت > گالری عکس مدیران 

گالری عکس مدیران

 

 

گالری عکس مدیران مخابرات منطقه تهران

گالری عکس مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

گالری عکس مدیرمخابرات منطقه تهران

گالری عکس معاون شبکه

گالری عکس معاون تجاری

گالری عکس معاون مالی،تدارکاتی ومنابع انسانی

گالری عکس مدیرکل دفتر روابط عمومی

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 4201
قیمت روز قبل: 4081