صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاونت شبکه 

معاونت شبکه

 

معاونت شبکه


معاونت شبکه

       شرح وظایف

-   یاری رساندن به مدیر منطقه تهران در جهت تدوین خط مشی توسعه ، پشتیبانی فنی ، سوئیچ ، ADSL ، پهنای باند ، تغذیه نیرو و سیستم های انتقال ، دیتا و FTTH مراکز مخابراتی

-   نظارت بر برآورد و سفارش لوازم و تجهیزات مخابراتی و توزیع بموقع آنها

-  نظارت بر امر برقراری ارائه مطلوب ارتباطات به مشترکین و متقاضیان جدید به منظور افزایش بهره وری در کلیه سطوح در سطح منطقه

-  نظارت بر پیش بینی بودجه و مصرف اعتبارات در سطح منطقه مربوط به امور توسعه و پشتیبانی فنی منطقه تهران و توابع

 

اداره کل نظارت ، آزمایش و تحویل

      شرح وظایف

-  مطالعه و بررسی طرح ها و نقشه های اجرایی و نظارت و کنترل مراحل مختلف آزمایش و تحویل تجهیزات منصوبه و پروژه های جدید مخابراتی

-  نظارت بر عملیات واحدهای نظارت ، آزمایش و تحویل سوئیچ ، نیرو ، سیستم های انتقال و دیتا و FTTH و تهیه مشخصات و بررسی های فنی تجهیزات درخواستی جدید مخابراتی

 اداره کل طرح و مهندسی

      شرح وظایف

-  کنترل کلیه طرح ها و پروژه های مختلف اعم از شهری ، بین شهری و بین الملل و تنظیم طرح براساس زمان ، اجراء و هماهنگی با ادارات ذیربط و تهیه جداول برنامه توسعه و تعیین زمان تقدم و تاخر طرح های اجرایی

-  مطالعه و ارزیابی تجهیزات جدید رایانه ای و اظهار نظر در مورد سیستم های پیشنهادی جدید و نظارت بر طراحی و تعیین خط مشی سیستم های مکانیزه براساس نیازها و اهداف منطقه

اداره کل پشتیبانی و راه اندازی شبکه

   شرح وظایف

‏- ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذیربط برای تهیه تدارکات گروه های نصب و راه اندازی و کنترل و نظارت بر برنامه های سوئیچ و سیستم های انتقال ، نیرو ، دیتا ، تجهیزات جدید مخابراتی

مطالعه ، ارزیابی ، الویت بندی ، راهنمایی ، رهنمود به گروه های اجرایی و رفع مشکلات تجهیزات منصوبه مخابراتی در سطح شهر تهران و تواب

 اداره کل عملیات شبکه

شرح وظایف

-  مدیریت بر کلیه امور مربوط به نگهداری شبکه های سوئیچ و انتقال ، دیتا ، تغذیه نیرو ، Access و سرورهای منصوبه در سطوح منطقه

-  ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب در جهت بهبود کیفیت سرویس دهی شبکه های سوئیچ و انتقال ، دیتا ، تغذیه نیرو ، Access و سرورهای منصوبه در سطح منطقه

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5358
قیمت روز قبل: 5103