صفحه اصلي > ارتباط با ما > ارتباط با مدیرعامل 

ارتباط با مدیرعامل

 

 


کاربر گرامی!

پرسش ها و پیشنهاد های خود را با مدیر عامل شرکت در میان گذارید.

 

 ارتباط با مدیر عامل  ( ویزه مشترکان گرامی تلفن ثابت)
arabhashemi@tct.ir
 ارتباط با مدیرعامل ( ویزه کارکنان گرامی شرکت مخابرات استان تهران) gh.arabhashemi@tct.ir

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 1983
قیمت روز قبل: 1976