صفحه اصلي > ارتباط با ما > ارتباط با مدیرعامل 

ارتباط با مدیرعامل

 

 


کاربر گرامی!

پرسش ها و پیشنهاد های خود را با مدیر عامل شرکت در میان گذارید.

 

 ارتباط با مدیر عامل  ( ویزه مشترکان گرامی تلفن ثابت)
arabhashemi@tci.ir
 ارتباط با مدیرعامل ( ویزه کارکنان گرامی شرکت مخابرات استان تهران) gh.arabhashemi@tci.ir

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5746
قیمت روز قبل: 5517