وصيت نامه شهيد

 

*متن وصيت نامه شهيد پروانه ابراهیم زاده  *

*شهادت 23/12/1366 *

بسم الله الرحمن الرحیم

متن وصیت نامه

خواهرم : هرگز غيبت نكنيد و در زندگي كاري به كار ديگران نداشته باشيد. سعي كنيد مشكل ها را از سر راه خود و ديگران برداريد و با يكديگر به مهرباني رفتار كنيد . حجاب زينت زنان است . با رعايت آن به دشمن دهان كجي مي كنيم و ارزش خود را بالا مي بريم.

خاطرات:

خواهر شهید میگوید: اوایل انقلاب بعد از تعطیلی از مدرسه به دور از چشم خانواده به راهپیمایی و تظاهرات بر علیه رژیم ستمشاهی میرفتیم و وقتی به خانه میآمدیم با شور و هیجان از لحظه لحظه آن روز یاد میکردیم.

 

                                                                                          روحش شاد

                                                                                      و راهش پر رهرو باد