وصيت نامه شهيد عبداله داودي

 

*متن وصيت نامه شهيد عبداله داودي ** بسم الله الرحمن الرحيم *
 

وقا تلوهم حتي لاتكون فتنه
بكشيد آنهايي را كه فتنه بپا ميكنند

متن وصیت نامه

اسلام و درود خدمت بزرگ انسان حق و حقيقت و ياري دهنده مبارزه كنندگان حق و حقيقت حضرت صاحب الزمان ارواحناله القدا و نايب بزرگوار ايشان ذريه زهراي اظهر حضرت امام خميني دامه حفا ظاته
و سلام بر روح پاك گواه راهيان كربلا و سرداران صديق اباعبدا... (س) شهداء عزيز و گرانقدر كشور اسلامي ايران و سلام به يكايك امت شهيد پرور و خستگي ناپذير ايران كه بي صبرانه از جان و مال و ناموس خويش گذشته و بهر دفاع از اين كشور و دين خود كوشش ميكنند و سلامبه تمامي خدمت گزاران اسلام و مرگ بر شيطان صفتان سيه رو و مزدور كه در مقابل اين انقلاب عظيم قد علم ميكنند و بياري خداوند كمرشان شكسته ميشود ميخواهم چند كلمه اي با برادران و خويشان صحبتي بكنم:
اين انقلاب از كجا بدست آمد انقلابي كه حاصل خون بسيار شهيد ميباشد به ارزاني بدست ما نرسيده است.
بايد سعي كنيم اين امانت خدادادي را حفظ كنيم و راه شهدا را ادامه دهيم و ببينيم در قبل از انقلاب چه داشتيم چه فرم زندگي ميكردم هر كه سر در لاك خويش به خوشي و عيش رود گذر مشغول بود و نمي دانست تمام ثروتهاي مملكتش را چه كسي به يغما ميبرد كجا ميبرد و جه جيزي را به جاي آن روانه اين مملكت ميكند و چه كساني را چون در مقابل آنها ايستادگي ميكردند تا حق هموطنانشان را بزند و جز زر و زيور پوچ وفائي را در اين كشور سرا زير گشته شهيد كردند حال كه به ياري خداوند اين ذريه زهراي اطهر واردكشور شد و از حق ما دفاع ميكند آيا بهتر نيست او را ياري كنيم و حق خودمان را بگيريم و بدانيد براي همين است كه امريكاي جنايتكار يك عروسك خيمه شب بازي بنام صدام كه يك دام بيشتر ندارد و آنهم خودش در آن اسير است را در مقابل اين امت عزيز قرار داده تا با ما جنگ بكند و سر ما را به جنگ گرم كند و مقاصد خودش را پياده كند ولي همه ميدانيم كه كور خوانده است چون ما كمتر از ويتنام نيستم و آنها به آن شيطان درس بزرگي دادند ولي ما 2 برابر درس ميدهيم و طالب قدس عزيز هستيم كه بايداز كربلا بگذريم تا دست اين پير گفتار امريكايي جنايتكار را يادي خونخوارش از سر مستضعفين جهان و كشورهاي اسلاميكوتاه كنيم البته به ياري حق تعالي .
( اين مقدار تحفه اي بود براي درويش ) البته من خود حقيرتر از اين ميدانم كه در اين رابطه با شما برداران مسلملن صحبت كنم و راجع به خود مقداري بگويم من به اراده خود و با پاي خود و فكر خود پاي در اين صحنه گذاشتم چون طبق فرمان امامم و مرجع تقليدم تكليف شرعي مبدانم كه از ناموس اسلامي و ميهن خوبش دفاع كنم و خيلي خوشحالم كه اين موقعيت نصيب من حقير گنهكار درگاه خداوند شد تا ديني كه شهداي عزيز برگردنم گذارده بودند ادا كنم خداي را هزاران بار شكرگزارم كه مرا لايق دانست تا بتوانم براي اسلام خذمتي كنم و جان نا قابل خويش را فداي او سازم و به فرمان رهبرم لبيك بگويم در پيشگاه امام زمان و امت و شهداي عزبز رو سفيد گردم انشاا... ديگر من رفته ام و اين امانت را بدست شما مميسپارم كه همانا حرمت و حفظ جمهوري اسلامي ميباشد و پاسداري از خون هزاران شهيد به خون خفته.
(جنگ جنگتا ذفع كل فتنه در جهان )
عبدا... داودي
روز قبل از اعرام


 

                                                           روحش شاد

                                                      و راهش پر رهرو باد