وصيت نامه شهيد احمد شیرازی آریا

 

*متن وصيت نامه شهيد احمد شيرازى آريا *

بسم الله الرحمن الرحیم

متن وصیت نامه

البته وصيتنامه كتبى شهيد در جبهه ناپديد شده است ولى وصيت شفاهى كه اين شهيد با همسرش بازگو نموده است كه :در مرگ من گريه مكن و لباس سياه در عزاى من بر تن مكن. اگر من را دوست دارى فرزندم را دوست بدار و راه راست را به او نشان بده به او بياموز و فرزندى صالح به جامعه و دنياى اسلامى تحويل بده و به او بگو كه پدرت تا ابد زنده و خونش نگهدارنده اين انقلاب و دين و قرآن است . و ديگر وصيتش اين بود كه گفت براى من قرآن و نماز بخوانيد و لباسهايم را به جنگزدگان بدهيد و كتابهايم را به كتابخانه انجمن اسلامى مخابرات بدهيد تا ديگران از آن استفاده كنند.

 

                                                           روحش شاد

                                                      و راهش پر رهرو باد