وصيت نامه شهيد نصرت اله لطيفي

 

*متن وصيت نامه شهيد نصرت اله لطيفي ** بسم الله الرحمن الرحيم *
 

 اللهم وفقنا لما تحب وترضي ،‌اللهم ارزقني توفيق الشهاده في سبيلك
خداوندا به آنچه كه دوست داري و مورد رضايت توست موفقم بدار
خدايا توفيق شهادت در راهت را نصيبم كن

 


متن وصیت نامه ی شهید :


 *تاريخ شهادت 6/5/67 مرصاد*

* بسم رب اشهداء و الصديقين *
بنام حي داور
با نام خدا و با خدا و بسوي خدا و در راه خدا بسوي جبه ميروم برنگ خون مينگارم تا باشد كه خونم در راه پيروزي و اقتدار اسلام جاري شود ، اي خدائي كه ما را آفريده اي سنتي بر ما نهادي عظيم كه شرم از ناتواني بجاي آوردن اين نعمت وديگر نعمتهاي تو مرا گريان نمود و از عاقبت خود با اين همه معصيت هراسان مي باشم. خدايا ،‌روزي ما كن توفيق اطاعت و دوري از گناه ، و صدق و صفاي نيت ، و شناختن آنچه حرمتش لازم است و گرامي دار ما را بوسيله هدايت شدن و استقامت ، و استوار كن زبانهاي ما را بدرستگوئي وحكمت و لبريز كن دلهاي ما را از دانش و معرفت و پاك كن اندرون و بپوشان چشمهاي ما را از هرزگي و خيانت و ببندگوشهاي ما را از شنيدن سخنان بيهوده و غيبت ، و تفضل فرما برعلماي ما بپارسائي و خير خواهي كردن و بردانش آموزان ما بكوشش داشتن و شوق و بر شنوندگان به پيروي كردن و پند گرفتن و به بيماران مسلمان به بهبودي يافتن و آسودگي و بر مردمان آنها بعطوفت و مهرباني كردن وبر پيرانمان بوقار و سنگينيو برجوانان ببازگشت و توبه و بر زنان بشرم و عفت و به توانگران بفروتني و بخشش كردن و بر مستمندان به شكيبائي و قناعت ، وبه پيكار كنندگان به ياري و پيروزي و به اسيران برهائي يافتن و آسودگي ،‌و بر زمامداران به عدالت داشتن و دلسوزي و بر ملت به انصاف و خوشرفتاري ، اي عزيزان دعائي كه در اينجا آورده ام قطعه اي از دعاي فرج بود (اللهم ارزقنا الطاعه )كه بسيار جامع مي باشد و اميدوارم شما نيز به اين تار حكمت چنك زنيد شهادت مي دهم كه خدا يكي است و محمد(ص) فرستاده اوست و قرآن آخرين كتاب آسماني و محمد نيز آخرين رسول خداست و علي (ع) سرچشمه امامت و حضرت مهدي (عج) اقيانوس بيكران امامت است خدايا نمي دانم چگونه روي به درگاهت آورم و با چه زباني از تو عفو و بخشش طلب نمايم در طول زندگي ام بجز معصيت و خطا كاري نكرده ام پس گريزي از دوزخ برايم نيست واي داد كه دوزخ نيز مرا خواهد راند خدايا نمي دانم در اين راهي كه برداشته ام توانستم وظايف خودم را به انجام برسانم آيا توانستم ادامه دهنده راه شهداء باشم يا نه ،........به عظمت راه شهيدان ،‌به بركت خون شهيدان كه راه امام خميني ادامه راه سرخ حسين (ع) مي باشند ، امام را تنها مگذاريد اي عزيزانم ، برادران و خواهران هنكاميكه در اين راه مقدس كشته شدم براي من دل نسوزانيد و در راه رهبر انقلا و اسلام راستين گام برداريد كه تنها دل سوزانيدن كافي نمي باشد ، شما چهار برادر من سنگر مدرسه و سنگر كار و از همه مهمتر سنگر جنگ را رها مكنيد به جبهه برويد و جهادگر ميدان نبرد باشيد اي مادر و پدر شما فرزندتان را بظاهر از دست داديد اما همه رزمندگان فرزندان شما و برادران من مي باشند اي پدرو مادر و برادران و عزيزانم مرا حلال كنيد كه مي دانم به اين حلاليت سخت نيازمندم ، ممكن است كساني بگويند بزرگترين جهاد و مبارز ه باري من حقير اين بود كه وضع زندگي خود و خانواده ام را سر وساماني ميدادم ووقت خود را در جبهه ها نمي گذراندم ، خدمت آنها عرض ميشود اگر من به قول شما جهاد واجب تر از جنگ يعني جهاد رفاهي را انجام ميدادم و به جبهه نمير فتم پس شما كه وضع زندگيتان الحمدالله بهتر از ماست مي بايد جهاد و جبهه را انجام
مي داديد در حاليكه دست روي دست گذاشته بوديد، اي عزيزان ابتدا بايد وضع خانه دل را سرو سامان داد، سپس به سراغ ديگر نيازها رفت اگر مملكت و اسلام نباشد پس چه شوري و چه عشقي دارد زندگي بر روي خاكي كه زير سلطه بيگانگان مي باشد و آيا اسلام راستني اسلامي است كه آنها تزريق مي كنند ، هيهات من الذله هرگز سازش نخواهيم كرد ، مادر وپدر عزيزم من نتوانستم محبتهاي شما عزيزان را حتي ذره اي از آن را جبران كنم زحمت كشيديد و خون دل خورديد و مرا به اين سن رسانيديد تا باشد كه عصاي دستتان باشم ولي هم اكنون نيز همانند اينكه تازه متولد شده باشم بر مزار من مي نشينيد البته اگر مزاري داشته باشم كه تازه متولد شده ام و سختي شما آغاز مي شود .
عباس جان ، احمد جان ، محمد جان و علي جان از شما مي خواهم كه مرا حلال كنيد ، من را حق را اينگونه انتخاب كردم ، با پيروزي با سعادت در شهادت آگر خواستيد گريه كنيد براي علي اكبر سيدالشهداء گريه كنيد و براي حسين سيد و سالار بر سر و سينه خود بزنيد از همه اهل فاميل و آشنايان حلاليت مي طلب و مي دانم كه به اين حلاليت نياز دارم.


والسلام
نصرت ا.... (حسن ) لطيفي

 


 

                                                           روحش شاد

                                                      و راهش پر رهرو باد